Het spelhuis Het spelhuis is een huis waar voor een kind speelse ruimte gerealiseerd wordt om zich te ontwikkelen en waar ouders en andere opvoeders ondersteuning vinden bij spel en opvoedingsvragen. Kijk op kinderen We vinden elk kind waardevol en uniek. De begeleiding is individueel gericht en gaat uit van de eigenheid, het tempo en de mogelijkheden van het kind, verschil in karakter vinden we verrijkend. informatie aanvragen
marja@hetspelhuis.nl