Voor het kind met een achterstand of hiaat in de ontwikkeling Als een kind een achterstand oploopt is er behoefte aan hulp. Het Spelhuis biedt deze door het kind te begeleiden in spel, en ouders, leerkrachten of leidsters waar nodig te ondersteunen. De begeleiding kan bij de ouders thuis, op school of in Het Spelhuis worden gegeven. Na een periode van kennismaken en observeren wordt vanuit de hulpvraag een persoonlijk plan voor het kind opgesteld. Daarna wordt speels en stapsgewijs naar de doelen uit het plan toegewerkt. De duur van de begeleiding wordt in overleg bepaald. Alle spelervaringen worden opgetekend en kunnen worden samengevat in een verslag. download pdf
marja@hetspelhuis.nl